Sestřelení amerického letadla

Občanské sdružení Koňské nebe a TJ Sokol Metylovice Vás zvou na besedu o tragickém letu amerického bombardéru

V pátek 3. června proběhne v kinosále Sokolovny v Metylovicích zajímavé setkání se Stanislavem Toflem z Čeladné, autorem publikace literatury faktu, přibližující posledních třicet minut letu amerického bombardéru č. 118 z 29. srpna 1944, který rozstřílený dopadl v katastru obce Metylovice.
Začátek je v 19 hodin. Vstupné činí 20 Kč.
Zájemci se mohou dozvědět nové skutečnosti o osudech osádky amerického letounu, kteří byli nuceni nouzově vyskočit z neřiditelného a hořícího letadla především nad Čeladnou a dalšími beskydskými obcemi.
Besedě bude přítomen i pan Jaromír Šupina z Palkovic, který se mnoho let mapováním této tragické  událostí rovněž zabývá. Návštěvníci si mohou prohlédnout i originální díly z havarovaného letounu, které se mu podařilo v průběhu let shromáždit. Především jeho zásluhou se  podařilo v roce 1999 v Palkovicích postavit pomníček věnovaný památce na jednoho z deseti členů osádky tohoto letounu, levého bočního střelce Russella I. Payneho, který zde zahynul.
Svými zajímavými vzpomínkami tuto besedu také obohatí ing. Petr Váňa z Frýdlantu nad Ostravicí, který se touto událostí II. světové války rovněž podrobně zabývá.
Účastníci besedy se mohou dozvědět více o tragickém osudu dalšího zahynulého člena osádky tohoto letadla – střelce četaře Irvinga D. Katze, kterému se po vysazení z havarujícího bombardéru padák sice otevřel, ale nárazem silného větru se jeho tělo vysmeklo z letecké kombinézy a na zem dopadlo bez padáku.
K zakoupení bude i II. vydání publikace: „Poslední let amerického bombardéru č. 118“, výše uvedených autorů.
                                                                                                                Milan Hajdušek

Beseda o sestřeleném letadle

V pátek 3. června  proběhla v kinosále Sokolovny zajímavá akce.  Více než 70 posluchačů bylo v příjemném prostředí zvědavo na besedu o americkém bombardéru, který koncem srpna 1944 po sestřelení dopadl do katastru obce Metylovice. Organizátoři z řad občanského sdružení Koňské nebe a TJ Sokol Metylovice k ní pozvali fundované hosty. Pana Stanislava Tofla z Čeladné a pana Ing. Petra Váňu z Frýdlantu, kteří o pohnutém osudu letadla a jeho deseti členné posádky napsali publikaci „Poslední let amerického bombardéru č.118“. Shrnuli stávající poznatky, které zpracovali především nadšenci z klubu přátel historie Slavičínska. Právě v této oblasti Bílých Karpat proběhla velká letecká bitva, která předurčila tragický let tohoto letadla. V publikaci se objevily nově zjištěné skutečnosti především o smrti parašutisty Irvinga Katze.  V knize je popsáno v jakém pořadí  opouštěli parašutisté hořící letadlo, kde dopadli  a jaký byl jejich další osud po doskoku, doplněno o výpovědí očitých svědků těchto dávných dějů. Toto vše si poslechli přítomní ve vystoupeních obou pánů a Milana Hajduška, který pořadem provázel.
Zvláštní pozornost byla věnována příběhu seržanta Russella Payna, který zemřel krátce po dopadu na palkovické straně Čupku.
Nejvíce sledovanou části však byla problematika samotného dopadu letounu v lokalitě Jedličí, na samé hranici Metylovic se Lhotkou. V diskusi mimo jiné vystoupili 3 žijící pamětníci, kteří popsali situaci těsně po zřícení bombardéru. Subjektivně vzpomínali na tyto okamžiky, který se jim trvale vryly do paměti. Rovněž další diskutující se dočkali alespoň částečných odpovědí na své dotazy čí podněty.
Od této události brzy uplyne 67 let. Tato doba je již velmi daleka tomu, aby se vyšetřilo a zjistilo, jak to přesně a pravdivě bylo. To už nikdo nezjistí. Občané Metylovic  však dostali šanci dozvědět se více o události, jež do té doby nikdy nebyla tak souhrnně a uceleně zpracována. Navíc si bylo možno zakoupit  výše zmíněnou publikaci, čehož využila skoro polovina návštěvníků akce.
Beseda rovněž připomněla neznámé hrdiny, kteří pro nás pomohli vybojovat svobodu v boji z rozpínajícím se německým fašismem.
                                                                                                          Milan Hajdušek

Komentáře nejsou povoleny.

Otvírací doba

duben - říjen

Sobota : 14.00 – 16.00 hod.
Neděle : 14.00 – 16.00 hod.


listopad - březen

Neděle : 14.00 – 16.00 hod.

Vstupné

Dospělí : 20,- Kč
Děti a důchodci : 10,- Kč
Děti do 6 let : zdarma

Prohlídky je možno objednat s předstihem i mimo otevírací dobu
na mobil : 737 345 110 nebo 737 391 989,
nebo na e-mail: ruzena.vrbova@giff.cz