Slavnostní otevření muzea

V sobotu 7.srpna 2010 byl za účasti zhruba 450 návštěvníků  a hostů  otevřeno nové obecní muzeum „Kožane město“. Krásné slunečné  počasí bylo kulisou slavnostního odpoledne. na venkovních prostorách bývalé řemenářské dílny Sylvestra Bílka, kde se nynější muzeum nachází. Akt byl zahájen státní hymnou a znělkou obce Metylovice. Drtivá část  návštěvníků byla  přímými potomky těch, jimž je muzeum věnováno, tedy generacím řemenářů, známým také vyděláváním kůží a výrobou proslulého metylovického biče.

Na otevření nechyběli ani hosté, které přivítal za připravované Občanské sdružení Koňské nebe pan Milan Hajdušek. Starostu obce Metylovice, pana Ing. Lukáše Halatu; pana Mgr. Václava Michaličku, odborného pracovníka Muzea Novojičínska; paní ředitelku Muzea Novojičínska PhDr.Sylvu Dvořáčkovou; pana ředitele Valašského muzea v přírodě z Rožnova p.R. Ing. Vítězslava Koukala, Csc; pana Mgr. Radoslava Vlka Ph.D, náměstka ředitele Valašského muzea v přírodě z Rožnova p.R.; paní PhDr. Věru Tomolovou a pana Mgr. Františka Tomolu ze společnosti TOMOLA CZ. Zároveň byli přivítání vzácni hosté, PhDr.Zuzana Malcová, ředitelka odboru národnostní a regionální kultury Ministerstva kultury ČR a PhDr. Daniel Drápala, předseda České národopisné společnosti při Akademií věd ČR.

Poté vystoupil starosta obce Metylovice pan Lukáš Halata.

Připomněl, že prvotní myšlenku, vybudovat v obci muzeum, které by uchovalo vzpomínku na slavnou historii řemenářství v naší obci, nabídl již v roce 2007 pan Václav Michalička, který dokázal od pamětníků a zdejších občanů sesbírat spoustu materiálů a předmětů, které se staly základem výstavy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nazvané „Kožane město“. Po velkém úspěchu této výstavy, s e zastupitelstvo obce začalo myšlenkou vybudování muzea vážněji zaobírat. Když se v roce 2008 naskytla obci příležitost zakoupit bývalý objekt řemenářské dílny Sylvestra Bílka, zastupitelstvo neváhalo a koupi budovy schválilo. Začalo se pracovat na projektové dokumentaci a posléze i na stavebních úpravách. V roce 2009 podala obec úspěšně žádost o dotaci do Regionálního operačního programu. Z prioritní osy – Rozvoj venkova obdržela obec z celkových způsobilých výdajů ve výši 4,1 mil. Kč dotaci v hodnotě 3,8 mil. Kč, což činí 92,5%. Ostatní nezpůsobilé výdaje byly hrazeny z prostředků obce.

Poté poděkoval starosta obce Ing. Lukáš Halata všem kteří se o zrod muzea zasloužili. Kromě zmíněných hostů z výše uvedených institucí, hlavně a především občanům Metylovic, bez jejich aktivní a účinné pomoci by bylo nemožné tento projekt realizovat.

Poděkoval také organizátorům z řad připravovaného Občanského sdružení Koňské nebe za přípravu a průběh slavnostního otevření.

V dalším vystoupení představil Mgr. Václav Michalička návštěvníkům stálou expozici Kožané město a připomněl slavnou historií řemenářství v Metylovicích. Ani on neopomněl poděkovat metylovickým občanům za příkladnou a nadšenou spolupráci  v rámci svého průzkumu, kde nasbíral tolik materiálu, že bylo možno pomýšlet na zrod stálé expozice. 

Slavnostním přípitkem sektu bylo muzeum otevřeno a do dalších let popřáno, aby jej navštívilo  mnoho spokojených   návštěvníků a aby obci udělalo dobrou propagaci.

Nyní již mohlo muzeum uvítat své první návštěvníky. Odezva byla vesměs velmi kladná, o čemž svědčí i zápisy v Návštěvní knize muzea. Velmi šťastným bylo i zvolení tématu  v sousední výstavní síni. Zde byly k vidění desítky velkoformátových fotografií převážně z 1. poloviny 20 století. Především mnozí starší pamětníci se překvapeně dívali na lidí, budovy a krajinu kolem, která jim připomněla dávné chvíle dětství čí mládí. Mnozí projevili zájem o tyto fotky na nosičích DVD.

Ač se zpočátku zdálo, že čekání na prohlídku bude dlouhé, hudební program a občerstvení činily dobu příjemnější. V předpouťovém čase se potkávali příbuzní, známí, sousedé n a kus řeči. Za zajímavost stojí i to , že ve stánku TJ Sokol byl nabízen mimo jiné i koňský řemenářský guláš, asi hlavní masitá strava bývalých řemenářů, který zvědavým strávníkům nad očekávání chutnal. Chutný vepřový guláš nabízeli i metylovští hasiči. I s pitným režimem alko, nealko nebyl problém.

Bylo možno zakoupit  i různé propagační materiály, knihy, publikace, řemenářské výrobky, ba i  dětský bič.

Poté následoval bohatý kulturní program, ve kterém vystupovali metylovští účinkující. Špičkovou hrou na housle se prezentovala studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě slečna Lenka Liberdová. Tu doprovázela na klávesy paní Šárka Žídková.

Populární písně zahrál a zazpíval náš skoro občan pan Josef Vrablík, dlouholetý hudební pedagog z Vratimova, kde vede i symfonický orchestr. Ten zdarma poskytl svou aparaturu a produkci zajišťoval i po zvukové stránce.

Dále  vystoupil taneční a pěvecký soubor Beseda. Nově představil svou dětskou část souboru. Jejich vystoupení se setkalo s velkým ohlasem.

Rovněž další mladý účinkující sklidil velký potlesk. 14 letý Dominik Baránek se prezentoval ve hře na kytaru velmi vyspělých projevem.

V podvečerní volnější části se již hrály populární taneční písničky a skladby v podání Josefa Vrablíka.
Vůbec již informace o otevření muzea vyvolala dosud největší propagaci obce Metylovice ze stran médií. Vyšly velké články v Deníku a MF Dnes, do svého informačního servisu je zařadila ČTK. Objevily se články na významných internetových portálech. Český rozhlas Ostrava v rámci víkendových pozvánek vysílal upoutávku na tuto akci. Rovněž na teletextu ČT byla zmínka o  slavnostním otevření.  V sobotu byly zahájení zúčastněny  Česká televize a TV Polar, které o akci vysílaly zpravodajské šoty a zástupci tištěných médií. Po akci se opět objevilo několik článků v tisku. Je přislíbeno, že začátkem září vyjde větší materiál v páteční příloze Moravskoslezského deníku a v sobotní příloze Práva. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava  přijede do Metylovic natočit pásmo o slavné historií řemenářství, bičařství a lidech spjatých s tímto fenoménem.

Otvírací doba

duben - říjen

Sobota : 14.00 – 16.00 hod.
Neděle : 14.00 – 16.00 hod.


listopad - březen

Neděle : 14.00 – 16.00 hod.

Vstupné

Dospělí : 20,- Kč
Děti a důchodci : 10,- Kč
Děti do 6 let : zdarma

Prohlídky je možno objednat s předstihem i mimo otevírací dobu
na mobil : 737 345 110 nebo 737 391 989,
nebo na e-mail: ruzena.vrbova@giff.cz